03-02-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc trong các việc kiểm tra các văn bản hành chính và pháp lý mà Phó Tổng Giám đốc yêu cầu.
- Kiểm tra, tư vấn các điều khoản liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng.
- Cập nhật các văn bản Pháp luật mới ban hành.
- Tư vấn và cung cấp hoạt động pháp lý hằng ngày cho Công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc. Hỗ trợ các phòng ban, thủ tục trong nội bộ công ty liên quan đến hoạt động của các phòng ban ;
- Xem xét và soạn thảo các loại hợp đồng, thỏa thuận, công văn, và các tài liệu khác mà công ty đã cam kết hoặc chuẩn bị ký kết với các đối tác nhằm đảm bảo phù hợp với tất cả các yêu cầu về luật và pháp lý liên quan đến hoạt động hằng ngày của Chi nhánh, P.Thu mua, Phòng SSU, Phòng XNK
- Cung cấp các thông tin pháp lý, đồng thời tiến hành phổ biến các yêu cầu pháp lý cho các nhân viên Chi nhánh Hà Nội theo yêu cầu.
- Thực hiện, tư vấn và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Giấy phép kinh doanh của Chi nhánh, bao gồm thay đội tên, địa chỉ và các thông tin liên quan đến GP hoạt động của Chi nhánh Hà Nội.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan đến pháp chế do Phó tổng Giám đốc chỉ đạo.

Yêu cầu công việc

- Am hiểu pháp lý, có kinh nghiệm pháp chế từ 2 đến 3 năm
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan Luật
- Sẵn sàng đi công tác (nếu cần)

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn