Chuyên Viên Pháp Chế

23-08-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan tới mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty để tham mưu cho Lãnh đạo công ty trong việc định hướng phát triển và quản lí điều hành các hoạt động của Công ty.

- Tiếp nhận và xử lí các tranh chấp , khiếu nại về Hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, các tranh chấp liên quan tới Công ty tại Tòa án (nếu có).

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Đơn vị để xây dựng Quy chế , Quy định, Quy trình các văn bản pháp lí của Công ty trên cơ sở Pháp luật hiện hành và phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.

- Thẩm định về mặt Pháp lý các Hợp đồng Kinh tế và văn bản khác của Công ty khi có yêu cầu. Tư vấn pháp lý cho lãnh đạo Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

- Rà soát, điều chỉnh thường xuyên các văn bản pháp lý của Công ty phù hợp với Quy định của Nhà nước từng thời kì.

- Xây dựng , hướng dẫn và thẩm định về mặt Pháp lý các Mẫu quy chuẩn về các loại Văn bản, các loại quy chế , quy định .. các mẫu Hợp đồng Kinh tế, các mẫu văn bản của Công ty trước khi ban hành.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Lãnh đạo Phòng và Ban Giám đốc Công ty.

 

Quyền lợi:

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, ổn định, lâu dài và phát triển. Công ty luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

- Địa điểm làm việc: Hải Dương

Yêu cầu công việc

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học: Cử nhân, chuyên ngành Luật Tư pháp, Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Hành chính….vv

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office.

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp.

- Am hiểu kiến thức pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, BHXH, Kinh tế, Xây dựng và Đầu tư.

- Tự tin trong giao tiếp, có kiến thức về thị trường, sản phẩm lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Địa điểm:  Lô 24/80 đường Bạch Năng Thi, Hải Tân , Thành phố Hải Dương , Hải Dương , Việt Nam.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .