Chuyên viên phát triển phần mềm

07-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tham gia phát triển, duy trì và vận hành hệ thống CodeGym, tạo điều kiện cho các
bộ phận khác quản lý học viên dễ dàng, học viên có môi trường hệ thống học tập tốt
nhất.
- Xây dựng, phát triển các phần mềm thuộc dự án của công ty. Hỗ trợ các bộ phận liên
quan cài đặt, sử dụng phần mềm.
- Rà soát và khắc phục các lỗi xảy ra đối với phần mềm.
- Cộng tác với các bộ phận khác trong việc xác định yêu cầu, xử lý vấn đề liên quan
đến phần mềm.
- Hướng dẫn, kèm cặp, hỗ trợ các học viên của công ty nâng cao kỹ năng, kiến thức
trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
- Kiến nghị và đề xuất giải pháp cải tiến về kỹ thuật.
- Liên tục học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó.

Yêu cầu công việc

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP, có kinh nghiệm một trong các framework:
Laravel, WordPress
- Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end: Bootstrap, Angular4,
React Native,v.v...
- Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service (XML, JSON)
- Biết Unit testing các sản phẩm do mình làm ra.
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
- Thái độ cầu tiến, không ngại học hỏi công nghệ mới, thử thách mới
- Ưu tiên yêu thích giáo dục, có kiến thức về Agile, Scrum

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn