Chuyên viên Tổng hợp Polyme

23-07-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

* Nghiên cứu tổng hợp sản phẩm mới:
- Xây dựng chiến lược nghiên cứu, tổng hợp và phát triển các dạng polymer phân hủy sinh học mới, bao gồm cải tiến các nguyên liệu polymer hiện đang được sản xuất và các sản phẩm mới phù hợp tiêu chí phát triển kinh doanh của tập đoàn.
- Thực hiện nghiên cứu và tổng hợp các sản phẩm khác phục vụ các dự án liên quan đến các sản phẩm polymer phân hủy sinh học của tập đoàn,… và tổng hợp, điều chế mẫu chứng minh tính hiệu quả của dự án.
- Phân tích, đánh giá và kiểm soát chất lượng, tính ổn định, tính khả thi của các sản phẩm polymer phân hủy sinh học mới, đảm bảo chất lượng của sản phẩm nghiên cứu, tổng hợp được.
- Tổ chức nghiên cứu và xây dựng thư viện thông tin về quy trình phát triển các polymer, sản phẩm mới.
- Xây dựng và giám sát quy trình bảo mật thông tin trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
* Tư vấn, đánh giá công nghệ, khoa học, kỹ thuật:
Tư vấn đánh giá cống nghệ mới, cải tiến khoa học, phát triển sản phẩm mới
* Thực hiện các tiêu chuẩn và an toàn thí nghiệm:
- Đọc, nghiên cứu, hiểu các tiêu chuẩn và điều kiện an toàn thí nghiệm, đảm bảo an toàn trong quá trình tổng hợp sản phẩm và các thao tác vệ sinh thiết bị sau phản ứng.
- Hiểu các tiêu chí và yêu cầu tổng hợp với mỗi sản phẩm, các tiêu chí đảm bảo an toàn và vệ sinh.
* Vận hành, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc phòng Lab và quản lý vật tư tiêu hao trong ĩnh vực được giao.
* Phân tích và xử lý dữ liệu: 
- Biết cách phân tích số liệu thông qua quá trình tổng hợp, thử nghiệm sản phẩm mới, đánh giá, xử lý dữ liệu và đưa ra kết luận dựa trên thông số thu thập được. Xử lý tình huống phát sinh thông qua dữ liệu đã được phân tích.
* Tìm kiếm và chọn lọc, đánh giá thông tin:
- Thu thập và tìm kiếm thông tin liên qua đến dự án triển khai. Liên hệ tìm kiếm nhà cung cấp các hóa chất, thiết bị tiêu hao, dụng cụ tổng hợp theo yêu cầu. Giao tiếp với đối tác, thực hiện các thuyết trình, chuyên đề, báo cáo bằng tiếng nước ngoài.
* Đảm bảo 5S Phòng và Xưởng thí nghiệm:
- Đảm bảo khu vực làm việc vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp. Cung cấp hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy móc theo 5S. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Hóa học/ Công nghệ kỹ thuật hóa học/ Kỹ thuật hóa học, Polyme..
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng, biết thêm ngoại ngữ thứ hai là một lợi thế


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .