CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NỘI BỘ

13-03-2023
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Nhận yêu cầu và triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch;

- Bám sát yêu cầu tuyển dụng đối với từng vị trí để tuyển dụng cho phù hợp.

- Cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên vào data base trên phần mềm Base;

- Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp phỏng vấn;

- Theo dõi, tương tác với ứng viên xuyên suốt quá trình tuyển dụng;

- Lựa chọn, triển khai các hình thức tuyển dụng với tiêu chí chi phí thấp - hiệu quả cao;

- Duy trì và mở rộng quan hệ nhằm xây dựng nguồn ứng viên ổn định và đa dạng;

- Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng.

Yêu cầu công việc

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Tuyển dụng.

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Nhân lực, kinh tế...


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .