CodeGym Tuyển dụng Giáo vụ

13-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Quản lý hồ sơ và thông tin học viên, xếp lớp, thời khóa biểu.
  • Lập kế hoạch chăm sóc học viên từng tháng, quý.
  • Chăm sóc học viên, cập nhật tình hình học tập, xử lý và báo cáo các ngoại lệ.
  • Theo dõi lịch học, lịch thi, lịch đánh giá kỹ năng, bảo vệ dự án, tổng kết khóa học.
  • Tổ chức các hoạt động dành cho học viên.
  • Thực hiện báo cáo về tình hình đào tạo.
  • Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học, Cao đăng, ưu tiên các khôi ngành sư phạm, sư phạm Công nghệ thông tin.
  • Có kinh nghiệm hoặc yêu thích công việc chăm sóc khách hàng.
  • Chăm chỉ, cầu tiến, yêu thích công việc giáo dục.
Tham khảo cho bạn