CodeGym tuyển dụng nhân viên Kế toán

13-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Cập nhật số liệu thu chi hàng ngày trên sổ thu chi, báo cáo tài chính, phần mềm Quickbook;
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu các trung tâm, phòng ban các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ;
 • Rà soát công nợ báo cáo doanh thu, chi phí các trung tâm, dự án định kỳ;
 • Đối soát thu chi các trung tâm hàng ngày;
 • Tập hợp hồ sơ chứng từ kế toán hàng ngày;
 • Phát hành hóa đơn trong ngày;
 • Cập nhật và gửi báo cáo tài chính định kỳ cho các phòng ban, các trung tâm, công ty;
 • Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm các trung tâm, công ty;
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;
 • Làm hồ sơ khai thuế và thuế nhà thầu hàng tháng, quý, năm;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tài chính – Kế toán
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán 
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Trung thực, tự tin, ham học hỏi.
Tham khảo cho bạn