12-04-2021
An Giang, Cần Thơ
Bán thời gian

Mô tả công việc

- Trách nhiệm chính: Quét dọn vệ sinh nhà máy, hứng tro trấu, xếp tro vào kho

Yêu cầu công việc

Nam, tuổi từ 18 đến 48
Làm việc theo ca

Tham khảo cho bạn