Cộng Tác Viên Giám Sát Chất Lượng Qua Camera

21-05-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Giám sát màn hình camera để phát hiện & thông báo kịp thời đến cửa hàng các bộ phận phòng ban liên quan về các sự cố, sự việc tại cửa hàng như: vi phạm tác phong làm việc (quy định về Dịch Vụ Vàng).

- Thông tin kịp thời, nhanh chóng đến trưởng bộ phận các phòng ban khi gặp các sự cố.

- Tổng hợp các thông tin báo cáo lại cho các trưởng bộ phận phòng ban khi có thông tin yêu cầu.

- Quan sát về nội dung công việc hằng ngày đối với nhân viên tại cửa hàng.

- Đo lường số lượng khách hàng tham quan tại cửa hàng.

Yêu cầu công việc

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Có khả năng sử dụng Exel, quan sát Camera)

- Khả năng quan sát, phán đoán tốt.

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận trong công việc

- Có thể làm việc vào các ngày lễ.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .