Credit Development Staff / Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng

24-05-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Nghiên cứu, khảo sát các lĩnh vực kinh doanh mới (về nhu cầu vay, độ lớn thị trường, tính chất ngành nghề…) để báo cáo, đề xuất sản phẩm cho vay mới.

- Thuyết trình chia sẻ về sản phẩm mới với các bộ phận.

- Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thành thủ tục tạo sản phẩm vay mới

- Xây dựng các quy trình nội bộ, hướng dẫn nhằm phục vụ hoạt động vận hành sản phẩm mới.

- Đánh giá, báo cáo hiệu quả sản phẩm mới theo từng thời kỳ.

- Làm việc với Cấp quản lý BP. Quản lý Kinh Doanh, các bộ phận liên quan để điều chỉnh, phát triển các sản phẩm hiện hữu.

- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình hấp dẫn nhằm phát triển doanh số.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từ cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

- Bằng Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại hoặc các chuyên ngành liên quan.

- +1 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty tài chính.

- Có kiến thức tốt về các dịch vụ tín dụng.

- Kỹ năng tiếng Anh thành thạo (nói, viết)

- Kỹ năng vi tính tốt (Word, Excel, Power Point)

- Kỹ năng thuyết trình tốt

- Làm việc theo nhóm cũng như độc lập tốt

- Làm việc chăm chỉ

- Sẵn sàng đi công tác và làm thêm cuối tuần nếu có

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .