28-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

• Đánh giá, lên kế hoạch, tổ chức, điều phối và thực thi các giải pháp số hóa và tối ưu hóa quy trình kinh doanh, đảm bảo việc triển khai các giải pháp cho ngành Tài Chính, Ngân Hàng thành công.

• Phân tích và đưa ra các định hướng về kỹ thuật cho dự án.

• Thiết kế kỹ thuật và đảm bảo việc triển khai kỹ thuật được thực thi đúng 

• Triển khai kế hoạch và các công việc chi tiết cho đội thực thi.

• Xây dựng, hỗ trợ và định hướng cho nhóm kỹ thuật.

• Viết các tài liệu kỹ thuật, sản phẩm.

• Tham gia và đóng góp vào chiến lược xây dựng giải pháp công nghệ cho CMC và Khách hàng.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính, Ngân Hàng, các ngành tương đương hoặc nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

• Có kiến thức về các quy trình triển khai dự án phần mềm.

• Có kiến thức về ECM, BPM, Digital Onboarding, Digital Process...

• Có kiến thức về nghiệp vụ tài chính hoặc ngân hàng, bảo hiểm.

• Ưu tiên có khả năng thu thập yêu cầu và phân tích nghiệp vụ.

• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm Team Lead, Technical Lead, Product Lead trong các công ty công nghệ, phần mềm.

• Kinh nghiệm tham gia các dự án Số hóa, Tối ưu hóa quy trình kinh doanh, chuyển đổi số.

• Kinh nghiệm thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu.

• Kinh nghiệm Java hoặc .Net và sẵn sàng triển khai trên các công nghệ khác nhau.

• Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng sản phẩm công nghệ phần mềm.

• Có khả năng xây dựng và dẫn dắt đội ngũ.

• Giao tiếp tiếng Anh khá.

• Địa chỉ:  Tòa nhà Thiên Nam, 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tham khảo cho bạn