FATP Engineer (Kỹ sư lắp ráp thành phẩm, kiểm thử, đóng gói)

13-07-2021
Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện tử
  • Thành thạo quy trình công nghệ của bộ phận FATP
  • Có hiểu biết về FATP, phân tích, cải thiện FA và ME process
  • Chuẩn bị thiết bị cho sản phẩm mới DMF review và theo dõi tiến độ cải thiện và phân tích kết cấu linh kiện

Yêu cầu công việc

  • Đối ứng khách hàng, tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo 
  • Hiểu biết về phân tích kết cấu và sử dụng thành thạo CAD, pRO-e hoặc SolidWorks 
  • Có 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .