Giám đốc Ban tài chính Quản trị

22-12-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

• Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, theo dõi và dự báo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính đảm bảo mục tiêu các chỉ tiêu về tài chính hiệu quả, an toàn và hoàn thành mục tiêu cổ đông đề ra.

• Phân tích tài chính các đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin, đánh giá các chỉ số về đối thủ cạnh tranh, đưa ra được bức tranh tổng thể về vị thế của Công ty từ đó đưa ra giải pháp nhằm hướng Công ty đạt Top các Ngân hàng trong từng thời kỳ.

• Chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả tài chính: Xây dựng các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tài chính toàn Công ty từng thời kỳ, xây dựng các ngưỡng giám sát hiệu quả tài chính từng Khối/đơn vị/nghiệp vụ để đạt được hiệu quả toàn hàng gồm ngưỡng hòa vốn, ngưỡng hiệu quả, định mức chi phí hoạt động... Thực hiện đo lường, phân tích thực trạng của Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh của từng đơn vị và toàn hệ thống  Công ty.

• Chịu trách nhiệm báo cáo quản trị và xây dựng hệ thống thông tin quản trị: Xây dựng cơ chế ghi nhận, đánh giá toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh theo đa chiều (ngành, hàng, khối, sản phẩm...). Thực hiện các báo cáo quản trị bất thường theo yêu cầu của TGĐ, ban lãnh đạo của  Công ty

• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Khối

• Phạm vi thực hiện các chức năng: Toàn hệ thống, các Khối Kinh doanh tại Hội sở, các Công ty con trực thuộc, Các Khối hỗ trợ hoạt động kinh doanh, Ban xử lý nợ...

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ/bằng cấp trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kế toán (CFA, ACCA, CPA, ACA…).
• Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác lĩnh vực ngân hàng, am hiểu nghiệp vụ quản lý tài chính và có tối thiểu 03 năm làm quản lý (ưu tiên quản lý nhân sự trên 10 người và có kinh nghiệm ở 02 tổ chức khác nhau).
• Ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bằng B2 hoặc chứng chỉ tương đương.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
• Có kiến thức sâu, rộng về các nghiệp vụ ngân hàng và tài chính - kế toán, đặc biệt là nghiệp vụ quản lý tài sản nợ - có, ứng viên nắm được hệ thống Corebanking của các ngân hàng là một lợi thế. Có hiểu biết về Luật & các quy định Pháp luật liên quan, có kiến thức về nghiệp vụ phân tích tài chính, lập mô hình kinh tế lượng.
• Yêu cầu các kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Kỹ năng tích cực đóng góp các ý kiến, tham mưu, đề xuất; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, truyền đạt trước đám đông; Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ ở phạm vị rộng; Kỹ năng phối hợp, hợp tác tốt với các đơn vị trong và ngoài ngân hàng; Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.
• Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao; Khả năng tư duy logic; Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định; Khả năng nhận thức, đánh giá nhạy bén tình hình thị trường trong nước - quốc tế và các kiến thức xã hội có liên quan đến nội dung công việc.
• Trung thực, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao; Bản lĩnh vững vàng, kiên định, quyết đoán; Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc; Quan hệ cởi mở, lịch thiệp, lắng nghe, thẳng thắn, khách quan; Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .