GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

13-01-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Lập và đề xuất kế hoạch đào tạo hàng năm:

 • Khảo sát, đánh giá và tập hợp nhu cầu đào tạo của các Bộ phận/Phòng/Ban trong Công ty.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu và cập nhật, những xu hướng, hình thức và phương pháp đào tạo mới.
 • Xây dựng định hướng, kế hoạch đào tạo nhân viên Phòng Kinh doanh (Nhân viên Bán hàng, Sales).
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho các đơn vị phù hợp với kế hoạch và định hướng phát triển kinh doanh của Tập đoàn.

2. Triển khai kế hoạch đào tạo:

 • Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt.
 • Xây dựng tài liệu, hình thức, chương trình đào tạo và các công cụ liên quan.
 • Triển khai và giám sát công việc đào tạo.
 • Xem xét/ đề xuất hiệu chỉnh kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình kinh doanh của đơn vị hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Tiếp nhận và xử lý các nhu cầu đào tạo phát sinh ngoài kế hoạch.

3. Quản lý nhà cung ứng:

 • Tìm kiếm, đánh giá, thẩm định, lựa chọn Nhà cung ứng đào tạo trong và ngoài nước.
 • Xây dựng, quản lý Nhà cung ứng đào tạo.

4. Đánh giá và báo cáo kết quả đào tạo:

 • Lập và gửi báo cáo định kỳ về kết quả chương trình đào tạo và kết quả triển khai kế hoạch đào tạo gửi Ban Tổng Giám đốc.
 • Góp ý, đề xuất để đảm bảo các chương trình/ khóa đào tạo nhằm duy trì được các điểm mạnh và khắc phục được các hạn chế.
 • Xây dựng, cải tiến Hệ thống báo cáo đào tạo.
 • Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả triển khai các chương trình đào tạo.

5. Dự trù và phân bổ ngân sách đào tạo.

6. Tham mưu cho Ban Giám Đốc về chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản trị nhân lực,... hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo/ huấn luyện/ giảng dạy và thiết kế chương trình đào tạo cho Chuỗi cửa hàng/Chuỗi bán lẻ.
 • Có kinh nghiệm xây dựng khung chương trình & kế hoạch đào tạo E-learning.
 • Có kiến thức chuyên sâu về đào tạo.
 • Kỹ năng truyền đạt, kỹ năng thuyết phục và tạo động lực.
 • Kỹ năng lãnh đạo, khả năng học hỏi, tư duy nhạy bén.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo.
 • Có thể đi công tác thường xuyên.

Phúc Lợi

 •  Bảo hiểm
 •  Du Lịch
 •  Đồng phục
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo
 •  Tăng lương
 •  Công tác phí
 •  Phụ cấp thâm niên
 •  Chế độ nghỉ phép

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn