Giám đốc kinh doanh - HCM

28-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm sử dụng , quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công ty giao. Tận dụng mọi nguồn lực của Đơn vị một cách tối ưu.

- Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh của Công ty; bảo đảm hiệu quả vận doanh của Đơn vị.

- Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh trong phạm vi kinh doanh.

- Xây dựng, thực hiện và quản lý công tác bán hàng và công nợ theo từng loại khách hàng và cho từng cách phân phối khác nhau trong phạm vi kinh doanh.

- Tổ chức hoạt đông kế toán theo quy định của công ty.

- Thực hiện các chương trình marketing theo kế hoạch của công ty, lập và thực hiện chương quảng cáo khuyến mãi trong phạm vi kinh doanh.

- Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên tại chi nhánh

- Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chánh tại chi nhánh. Báo cáo kịp thời về văn phòng chính

- Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên chi nhánh theo chính sách thủ tục nhân sự của công ty.

- Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của công ty với chi nhánh, định kỳ hàng tháng báo cáo việc thực hiện.

Yêu cầu công việc

- Trên 30 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học QTKD/ Kinh Tế/ Marketing

- Có kinh nghiệm 5 năm về kinh doanh, 3 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng: Quản lý tài chính, kinh doanh, nhân sự.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .