13-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Công ty kinh doanh lĩnh vực Logistics

Vận hành hoạt động & Dự án (40%)

Xác định, lập kế hoạch và triển khai tiếp cận các khách hàng mục tiêu nhằm tạo ra doanh thu mới thông qua thiết kế và cung cấp giải pháp hiệu quả cho khách hàng.
Xây dựng và triển khai mô hình chi phí cho các khách hàng chiến lược tiềm năng nhằm tạo ra doanh thu mới và bền vững cho công ty.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ chuỗi lạnh mới vào vận hành nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng.
Xây dựng văn hóa & Phát triển đội ngũ (30%)

Tham gia vào các dự án của công ty về chuyển đổi văn hóa và gắn kết nhân viên thông qua việc gây ảnh hưởng và làm hình mẫu.
Xây dựng & phát triển các hoạt động nhằm áp dụng giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận Thương Mại
Thực hiện tuyển dụng và thu hút nhân tài trực thuộc. Huấn luyện, phát triển, đánh giá và ghi nhận nhân viên.
Thiết lập, hướng dẫn và triển khai các tiêu mục công việc cho nhân viên báo cáo trực tiếp nhằm đạt mục tiêu khối và gắn liền mục tiêu công ty
Tìm cách liên tục cải thiện các quy trình hoạt đông của bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của đội nhóm.
Hoạch định & thực thi chiến lược (20%)

Hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh cho nhóm khách hàng giá trị và chiến lược mục tiêu nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng doanh số hàng năm của công ty
Hoạch định và triển khai các giải pháp chuỗi lạnh đáp ứng được yêu cầu, mang đến hài lòng cho các khách hàng (mục tiêu) giá trị và chiến lược
Hoạch định và triển khai sản phẩm mới nhằm đón đầu nhu cầu của khách hàng
Hoạch định và triển khai các chính sách quản lý quan hệ khách để đảm bảo sự gắn kết dài hạn với cáck khách hàng giá trị và chiến lược.
Xây dựng chính sách, quy chế đảm bảo phòng ban vận hành hiệu quả
Chính sách & hệ thống (10%)

Xây dựng & truyền thông hệ thống chính sách liên quan.
Chuẩn hóa hệ thống báo cáo và đo lường hiệu quả của Thương Mại.
Ứng dụng công nghệ vào quản lý dữ liệu vận hành hoạt động của bộ phận Thương Mại.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu cầu công việc

Lập kế hoạch chiến lược

Tổ chức thực hiện; Giám sát - Đánh giá hiệu quả làm việc

Tạo động lực cho nhân viên; Huấn luyện, kèm cặp nhân viên; Giao việc ủy quyền; Giải quyết vấn đề & ra quyết định.

Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, ứng xử tốt.

Tư duy sáng tạo, linh hoạt, cải tiến không ngừng

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm nha khoa
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm thị lực
Tham khảo cho bạn