GIÁM SÁT KCN QUẬN 9 - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

03-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý nhân viên công trình được phân công.

- Hỗ trợ P.HCNS tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

- Chấm công cho toàn bộ nhân viên tại công trình.

- Quản lý công cụ, dụng cụ, máy móc của công ty và của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

- Theo dõi và lên kế họach xin cấp phát vật tư theo định kỳ tháng và phát sinh.

- Đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên.

- Thực hiện chế độ kiểm tra, động viên, khuyến khích kịp thời cho nhân viên.

- Lên kế hoạch, sắp xếp thực hiện định kỳ.

- Tiếp thu, giải quyết các khiếu nại khách hàng và các công việc phát sinh.

- Nghiệm thu công trình, xác nhận phát sinh công, các xác nhận khác.

- Triển khai Tổng vệ sinh trong khu vực quản lý.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó.

- Ưu tiên đã làm qua dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn