GIÁM SÁT KINH DOANH MIỀN NAM (KÊNH VNPOST)

04-02-2021
Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tổ chức, triển khai chiến lược bán hàng kênh VNPost theo định hướng chiến lược của Công ty;

- Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm về việc phát triển kinh doanh kênh VNPost và quản lý bán hàng tại khu vực mình phụ trách.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm trong kênh VNPost tại khu vực phụ trách;

- Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, khách hàng, công nợ khu vực được giao.

- Báo cáo kết quả hoạt động bán hàng trực tiếp cho Trưởng kênh.

Yêu cầu công việc

Nam/Nữ 27 – 30 tuổi

Có kinh nghiệm kinh doanh 2 năm trở lên, có các mối quan hệ với các cơ quan đoàn thể Nhà nước là lợi thế;

Thông thuộc địa bàn các tỉnh tại Khu vực mình phụ trách;

Có khả năng thương thuyết, đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Có khả năng thu thập và phân tích thông tin.

Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ bảy

Phúc lợi: Theo quy định của Luật lao động Ngày nghỉ: Chủ nhật và các ngày lễ

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định, Hải Phòng, Thanh Hóa

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn