23-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản trị, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thương mại của
công ty.

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh
doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

- Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng
loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên.

- Xây dựng, giám sát hệ thống phân phối theo đúng chiến lược kinh doanh công ty.

- Lập kế hoạch phát triển thị trường, triển khai và theo dõi theo tháng, quý, năm.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc sales thực hiện công việc theo kế hoạch.

- Chia sẻ, hỗ trợ sales trong việc đàm phán với nhà phân phối, giới thiệu sản phẩm cho
nhà chăn nuôi, họp nhóm nhà chăn nuôi, ngày hội bán hàng và hội thảo.

- Chăm sóc và quản lý khách hàng khách hàng lớn của vùng.

- Đề xuất hỗ trợ và các phương án cụ thể cho Trưởng bộ phận để hoàn thành chỉ tiêu
doanh số. Đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình hỗ trợ thông qua việc giám sát
thực tế thị trường, từ đó đề xuất các phương án phù hợp với thực tế.

* Quyền hạn:

- Đề xuất tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, điều động nhân viên trực thuộc.

- Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi kênh bán hàng.

* Báo cáo: Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng kinh doanh.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (chăn nuôi thú y, thủy sản,..)

- Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm tốt.

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 03 năm trở lên.

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh.

* PHÚC LỢI

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Đào tạo

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn