17-12-2020
Đà Nẵng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Quản lý hoạt động của bộ phận sản xuất theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo dõi, giám sát quá trình và báo cáo tiến độ sản xuất hàng ngày với cấp trên.

Phân tích đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc cho cấp trên.

Thúc đẩy hoạt động cải tiến của CNV nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí.

Quản lý chung thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ phận Sản xuất.

Xây dựng các tiêu chuẩn, trình tự thao tác, các quy định nghiệp vụ của bộ phận Sản xuất.

Hoạch định, dự báo nhu cầu nhân lực của bộ phận sản xuất đề xuất lên cấp trên.

Báo cáo công việc cho cấp trên định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Nam, từ 27 đến 40 tuổi.

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng...

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm giám sát tại công ty sản xuất.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Giao tiếp, xử lý tình huống, lập kế hoạch và báo cáo tốt.

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm thợ bánh kem, có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, bán lẻ, thức ăn và đồ uống...

Thành thạo tin học văn phòng.

Mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

 

Tham khảo cho bạn