13-04-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Giám sát và theo dõi toàn lao động trong xưởng về giờ làm việc, công, ca, phép,..

-Lập kế hoạch giám sát: ANTT, VSMT, PCCC, Bảo vệ, Căn tin, Mở cửa nhà máy. Kiểm tra hệ thống đèn, điện khuôn viên nhà máy

-Triển khai, giám sát, kiểm soát, kiểm tra CNV thực hiện nội quy, quy định Cty. Các vấn đề về ANTT, VSMT, PCCC, Bảo vệ tài sản, Tai nạn lao động.

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu: Nam

- Giám sát và theo dõi toàn lao động trong xưởng về giờ làm việc, công, ca, phép,..

-Lập kế hoạch giám sát: ANTT, VSMT, PCCC, Bảo vệ, Căn tin, Mở cửa nhà máy. Kiểm tra hệ thống đèn, điện khuôn viên nhà máy

-Triển khai, giám sát, kiểm soát, kiểm tra CNV thực hiện nội quy, quy định Cty. Các vấn đề về ANTT, VSMT, PCCC, Bảo vệ tài sản, Tai nạn lao động.

Đ/C: Đường số 8, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tham khảo cho bạn