17-05-2021
Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Giám sát chất lượng

Giám sát tiến độ công trình và an toàn vệ sinh lao động, môi trường

 

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan

Có chứng chỉ hành nghề tối thiểu hạng 2

Chăm chỉ, chịu khó


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .