GIÁM SÁT VÙNG KHU VỰC TP. HCM - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

03-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý nhân viên

- Quản lý và đào tạo Giám sát ca, tổ trưởng

- Hỗ trợ PNS tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới

- Chấm công cho toàn bộ nhân viên tại công trình

- Giám sát chất lượng

- Quản lý công cụ, dụng cụ, máy móc của công ty và của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

- Theo dõi và lên kế hoạch xin cấp phát vật tư theo định kỳ tháng và phát sinh.

- Đào tạo hoặc tái đào tạo cho nhân viên.

- Thực hiện chế độ kiểm tra, động viên, khuyến khích kịp thời cho nhân viên.

- Lên kế hoạch, sắp xếp thực hiện định kỳ.

- Tiếp thu, giải quyết các khiếu nại khách hàng và các công việc phát sinh

- Nghiệm thu công trình, xác nhận phát sinh công, các xác nhận khác.

- Triển khai Tổng vệ sinh trong khu vực quản lý

- Thực hiện chế độ báo cáo

- Thực hiện các biễu mẫu hành chính

- Cá nhân luôn đảm bảo và tuân thủ thời gian làm việc, tác phong quản lý, nội quy quy định của công ty và của công trình.

* Lương: 6-9 triệu/ tháng

Yêu cầu công việc

- Biết sử dụng vi tính cơ bản

- Có kỹ năng quản lý, hoạch định, tổ chức

- Kỹ năng giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

- Kỹ năng giao tiếp

- Khả năng chịu áp lực cao

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu lắng nghe học hỏi

- Kỹ năng truyền đạt, ra quyết định

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn