30-11-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Giảng dạy:

 • Giảng dạy ít nhất hai trong số các lớp học STEM sau: Robotics, Coding, and Engineering.
 • Chuẩn bị các tài liệu và đạo cụ (được Trung tâm cung cấp) theo yêu cầu dựa trên kế hoạch hàng tuần; kiểm kê và kiểm soát tất cả các thiết bị và tài liệu dùng để giảng dạy.
 • Tương tác và tư vấn cho học sinh và phụ huynh với các kiến thức từ các chương trình đào tạo do Trung tâm thực hiện cho giáo viên.
 • Kiểm tra và đánh giá các bài tập ở lớp và bài tập về nhà của học sinh, trao đổi với bố mẹ sau mỗi giờ học.
 • Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các học sinh và phụ huynh.
 • Duy trì kỷ luật trong lớp học.
 • Tạo không khí giảng dạy sôi động.
 • Tư vấn và giải quyết các thắc mắc của học sinh về vấn đề học tập

2. Đào tạo & những vấn đề khác:

 • Hỗ trợ thực hiện chương trình dạy mẫu theo kế hoạch của phòng Marketing
 • Hỗ trợ dịch thuật tài liệu / giáo trình dịch
 • Đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan đáp ứng các giá trị và kỳ vọng của các chương trình và của công ty.
 • Tìm kiếm thông tin phản hồi, phản ánh và hành động theo thông tin nhận được để phát triển chuyên môn; tham gia các hoạt động đào tạo; học hỏi và chia sẻ kiến thức trong team một cách hiệu quả.
 • Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của người giám sát / quản lý.

Yêu cầu công việc

 • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm, Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm Anh, chuyên ngành khoa học – tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (CNTT), Cơ khí, Xây dựng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong giảng dạy STEM hay khoa học (ví dụ như Toán, Lý, Hóa).
 • Có kỹ năng giảng dạy thu hút, sẵn sàng áp dụng phương pháp giảng dạy mới
 • Đam mê với việc đào tạo và giáo dục thiếu nhi, rèn luyện và phát triển các phương pháp giảng dạy
 • Kỹ năng quản lý lớp tốt
 • Tiếng Anh tốt
 • Tính chính trực cao

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn