30-11-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Giảng dạy:

Giảng dạy: 80 giờ/ tháng.

Kiểm tra xếp lớp

. Kiểm tra trình độ học viên

. Xếp lớp phù hợp trình độ

. Tư vấn lộ trình đào tạo cho phụ huynh

2. Quản lý lớp và chăm sóc học viên

. Quản lý tình hình học tập của học viên tại cơ sở

. Quản lý lớp học (bao gồm cả việc chuẩn bị và theo dõi lớp học theo quy định/ quy trình)

. Báo cáo tiến độ và kết quả học tập cho phụ huynh định kỳ

. Phụ đạo học viên (khi cần)

3. Điều phối giáo viên

. Sắp xếp lịch dạy cho giáo viên

. Theo dõi giờ dạy, làm timesheet giáo viên

. Tổng hợp giờ dạy và chuyển về phòng nhân sự tính lương theo thời gian qui định

Tham gia các hoạt động đào tạo; học hỏi và chia sẻ kiến thức theo kế hoạch/ yêu cầu của Phòng Học thuật và Công ty;

Công việc khác theo phân công

Thời gian làm việc: 48 giờ/ tuần.

Chế độ làm việc: theo quy định của Công ty.

Yêu cầu công việc

  • Cử nhân chuyên ngành tự nhiên và các khối ngành có liên quan.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn bản .
  • Có kỹ năng giảng dạy Toán
  • Tiếng Anh tốt.
  • Tỉ mỉ, nhẫn nại, yêu thích làm việc với trẻ.
  • Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
  • Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn