[HCM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

08-08-2023
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Hạch toán thu chi;

- Kiểm tra chi phí;

- Hạch toán và đối chiếu tạm ứng;

- Kiểm tra hóa đơn đầu ra/đầu vào;

- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp;

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

- Tập hợp chi phí, theo dõi đưa vào sử dụng các hạng mục xdcb, sửa chữa lớn.

Yêu cầu công việc

- Trên 2 năm kinh nghiệm;

- Thời gian làm việc : 7H30-17H, nghỉ trưa 2 tiếng, từ thứ 2 đến sáng thứ 7;

*CHẾ ĐỘ :

- Lương từ 12.000.000đ hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm;

- Hỗ trợ cơm trưa;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định; lương tháng 13, thưởng Tết, du lịch hàng năm.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .