26-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Đây là công việc toàn thời gian dành cho người Việt Nam. Ứng viên trúng tuyển có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân tại các khoa phòng của Bệnh viện theo chỉ định của người quản lý trực tiếp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế chất lượng cao.

Công việc chính: chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ bệnh nhân trong các sinh hoạt cá nhân nếu họ không tự làm được…
Trong mọi tình huống, hộ lý phải tuyệt đối bảo mật những thông tin có liên quan đến bệnh nhân, thân nhân người bệnh cũng như liên quan đến nhân viên của Bệnh viện

Tốt nghiệp Phổ thông trung học, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện hoặc đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.
Ứng viên trúng tuyển phải là người trung thực, siêng năng, tháo vát, năng động, nhiệt tình, có tinh thần làm việc “Tất cả vì bệnh nhân”.

Sẽ được đào tạo nghề khi được nhận

Yêu cầu công việc

Bảo hiểm đầy đủ theo luật định.
Bảo hiểm VietnamCare
Phép năm 15.5 ngày.
Lương tháng 13
Xét duyệt tăng lương mỗi năm
Thưởng theo thâm niên mỗi 5 năm
Quà trung thu cho con

Tuần làm việc 44 giờ.
Ngày làm việc 8 giờ.
Có 3 ca làm việc.
Tháng làm 5 đêm

Địa chỉ:  số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .