HSE Staff

30-07-2021
Tiền Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý công tác tuân thủ trách nhiệm xã hội

- Xây dựng và thực thi các cơ chế quản lý hành chánh , nhân sự của nhà máy sản xuất theo quy định của luật hiện hành, và các tiêu chuẩn của khách hàng

- Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách , chế độ đối với người lao động của bộ phận nhân sự

- Quản lý việc tuân thủ các tiêu chuẩn vế sức khỏe, an toàn, môi trường, an ninh....

- Tiếp đón làm việc với các đoàn kiểm tra đánh giá nhà máy từ khách hàng , cơ quan ban ngành...

- Chịu trách nhiệm xử lý các đợt đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng

- Hiểu về yêu cầu chất lượng và xử lý vấn đề với khách hàng

- Cập nhật và xây dựng các chính sách quy trình về Luật Lao đông; CTPAT; Brand Protection; nhà thầu phụ PCCC_ứng phó khẩn cấp.

- Huấn luyện và triển khai đến các bộ phận liên quan

- Vận hành hệ thống khiếu, kiện khiếu nại của nhà máy

- Định hướng phát triển quan hệ lao động trong nhà máy

* Nhiệm vụ không thường xuyên

- Tham gia các cuộc họp/huấn luyện do khách hàng/nhà nước tổ chức

- Thay mặt công ty tham gia các chương trình, hội nghị bên ngoài (khi được chỉ định)

- Làm việc với sở LĐTBXH & Ban QLKCN về các vấn đề liên quan đến công việc.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ cho nhà nước

- Nắm bắt công việc, phối hợp hỗ trợ công việc HSE khi được phân công

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Cao đẳng

- Mức kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm

- Giới tính: Nam/Nữ

- Kinh nghiệm trong ngành may mặc.

- Có trách nhiệm với công việc

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .