Java Backend Developer

19-07-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Phát triển các ứng dụng eCommerce và các tiện ích phục vụ eCommerce trên các môi trường web và mobile.
 • Tham gia phát triển trong team Agile/Scrum.
 • Thiết kế chức năng sản phẩm và phát triển theo nhu cầu thực tế của người dùng và thị trường.
 • Tham gia hỗ trợ đào tạo nội bộ.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm thiết kế hướng đối tượng và các design pattern phổ biến.
 • Có tư duy tốt, hiểu biết về thuật toán và các cấu trúc dữ liệu thường dùng.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework Java như Spring, JPA/Hibernate,... hoặc tương đương trong dự án thực tế từ 3 năm.
 • Có kinh nghiệm sử dụng, tối ưu và thiết kế CSDL sử dụng một trong các hệ quản trị CSDL như Oracle, PostgreSQL, MySQL...
 • Có hiểu biết cơ bản về các CSDL NoSQL như Redis, MongoDB.
 • Có kiến thức về bảo mật ứng dụng.
 • Có hiểu biết về functional programming là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm với các hệ thống phân tán, các kỹ thuật caching là một lợi thế.
 • Có khả năng độc lập nghiên cứu, độc lập làm việc.
 • Có kinh nghiệm sử dụng source control như git.
 • Có thể sử dụng Linux/Unix và triển khai được các ứng dụng trên server Linux là một lợi thế.
 • Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
 • Sẵn sàng đối mặt với thử thách để vượt qua giới hạn bản thân.

Chế độ đãi ngộ:

 • Mức lương: Thỏa thuận trên nặng lực + Phụ cấp
 • Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường;
 • Review lương 2 lần/năm + Thưởng tháng 13 và thưởng performance.
 • Du lịch trong/ ngoài nước.

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .