Java Developer

25-07-2023
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

• Phân tích yêu cầu của khách hàng và giải pháp thiết kế.

• Lập trình các chức năng được giao theo tài liệu giải pháp chi tiết.

• Thực hiện các nhiệm vụ sửa lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai.

• Viết và thực hiện unit test.

• Thực hiện upcode các yêu cầu nâng cấp của dự án.

• Thiết kế được các module thành phần, các chức năng chi tiết theo kiến trúc đã có sẵn.

• Tích hợp mã nguồn (merge code), tích hợp hệ thống.

• Viết tài liệu Hướng dẫn cài đặt, vận hành, khai thác.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc hiểu biết tương đương

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm

• Có kinh nghiệm về Backend như Java Core, Spring, Hibernate, SQL,...

• Hiểu biết về Microservices Front-End như HTML5, CSS3, Javascript, Angular/ReactJS/VueJS,...

• Có kiến thức về OOP, RestFull API,....

• Sử dụng tốt các công cụ quản lý source code: SVN, GIT,...

• Chủ động, đam mê công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức

• Có thể làm onsite


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .