13-04-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-Triển khai kế hoạch sản xuất đã được BGĐ công ty phê duyệt đến từng bộ phận của nhà máy.

-Giám sát tiến độ thực hiện các đơn hàng ở từng khâu sản xuất, kịp thời báo cáo tiến độ cho BGĐ công ty.-Bao quát toàn bộ quá trình sản xuất, kịp thời cảnh báo tới các bộ phận, công đoạn chưa theo kịp hoặc chậm tiến độ, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.

Yêu cầu công việc

-Yêu cầu: Nam

-Triển khai kế hoạch sản xuất đã được BGĐ công ty phê duyệt đến từng bộ phận của nhà máy.

-Giám sát tiến độ thực hiện các đơn hàng ở từng khâu sản xuất, kịp thời báo cáo tiến độ cho BGĐ công ty.-Bao quát toàn bộ quá trình sản xuất, kịp thời cảnh báo tới các bộ phận, công đoạn chưa theo kịp hoặc chậm tiến độ, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.

- Nắm bắt quá trình đặt vật tư, phù hợp với tiến độ sản xuất và xuất hàng.

- Nắm bắt lịch xuất cont hàng tháng, lịch cất ván của tàu hàng đi các cảng để sắp xếp lịch bốc cont phù hợp.- Thống kê sản xuất, đưa ra dự báo về đơn hàng, lượng hàng, vật tư …

Đ/C: Đường số 8, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

 

Tham khảo cho bạn