28-05-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Lên hợp đồng với chủ đầu tư, thỏa thuận các điều khoản với chủ đầu tư

Theo dõi, thúc đẩy các phòng ban làm hồ sơ để lấy tiền chủ đầu tư

Làm đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán đợt, quyết toán, bảo hành

Nhắc nợ thanh toán, đối chiếu công nợ với chủ đầu tư

Quản lý hồ sơ với chủ đầu tư

Báo cáo công nợ hàng ngày, hàng tuần

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc

Yêu cầu công việc

*** Kiến thức yêu cầu:

Hiểu biết về các vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng

Có kiến thức trong lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý hồ sơ.

Có kiến thức về công tác xây dựng công trình

***Kỹ năng yêu cầu:

Kỹ năng thống kê, lập bảng biểu.

Kỹ năng sử dụng bộ phần mềm MS office (Word, Excel) để soạn thảo văn bản, lập bảng biểu theo dõi các số liệu liên quan đến kế toán.

Kỹ năng đánh máy tiếng Việt với tốc độ hữu hiệu

***Khả năng cần có:

Khả năng làm việc độc lập.

Khả năng chịu được áp lực công việc và làm việc trong môi trường xây dựng.

Khả năng học hỏi thêm kiến thức về các lĩnh vực liên quan như xây dựng và quản lý hành chính.

Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc khoa học.

***Trình độ, bằng cấp, chứng chỉ:

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại học. Ưu tiên các trường khối kinh tế chuyên ngành về Luật kinh tế, Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .