Kế Toán Công Nợ

26-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 

Mô tả công việc

- Hỗ trợ hạch toán tài khoản, theo dõi & xuất phiếu thu chi nội bộ.

- Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ với KH, NCC.

- Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng ...

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CP.

- Chấm công, lập bảng tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, cân đối hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra.

- Lập các Báo cáo thuế theo quy định, các báo cáo khác theo yêu cầu.

- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, kiểm soát nhập xuất tồn kho.

- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận

Yêu cầu công việc

Yêu cầu ứng viên

- Có kinh nghiệm mảng sản xuất

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính,… -

Chịu được áp lực trong công việc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ.

- Mong muốn gắn bó lâu dài. Thông thạo vi tính văn phòng (word, excel...), các phần mềm kế toán MISIA,..

Quyền lợi được hưởng

- Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp trách nhiệm.

- Hưởng các chế độ theo Luật Lao động, BHXH và các quyền lợitheo quy định của công ty.

- Khen thưởng khi đạt thành tích vượt bậc theo định kỳ.

- Được đào tạo,hướng dẫn công việc cụ thể

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm nhân thọ

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .