Kế Toán Doanh Thu - Voucher

26-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Theo dõi nhập xuất tồn kho voucher, vòng đeo tay. Chịu trách nhiệm chính về số liệu voucher sau khi đã xuất khỏi kho tổng voucher: Báo số voucher thực sử dụng của nhà hàng, và bàn giao voucher tồn chưa sử dụng cho kho tổng voucher.

- Theo dõi,kiểm soát xuất voucher cho nhà hàng / bộ phận Sales

- Kiểm soát voucher quay về bán, tặng, chương trình Marketing

- Theo dõi, kiểm soát tổng hợp gift card, coupon sinh nhật

Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp vòng đeo tay.

Ghi nhận công nợ phải thu khi bán voucher: chịu trách nhiệm thông tin công nợ phải thu khi bán voucher tại văn phòng.

- Hạch toán các nghiệp vụ voucher

- Tiếp nhận thông tin xuất hóa đơn của voucher cho bộ phận Sales và yêu cầu nhà hàng xuất, theo dõi thông tin công nợ bán voucher

Kiểm soát giá trị, số lượng voucher quay về: Đối chiếu số liệu voucher quay về với kế toán doanh thu cho voucher bán, kế toán giảm giá doanh thu voucher tặng.

- Nhập nhật ký voucher: các thông tin số seri, hạn sử dụng (nếu có), mệnh giá (nếu có), nhà hàng quay về. Chịu trách nhiệm thống kê số liệu voucehr quay về và gửi cho bộ phận Marketing.

- Kịp thời đề xuất in ấn voucher, vòng đeo tay cho bộ phận Marketing khi thấy số tồn còn ít.

- Kiểm soát việc giao nhận voucher được thực hiện đúng quy trình, quy định đã được ban hành.

- Lưu giữ chứng từ cẩn thận, rõ ràng.

- Các yêu cầu công việc khác từ Kế Toán Trưởng, Ban Giám Đốc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp hệ cao đẳng, đại học. Chuyên nghành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Giới tính: Nữ/ Nam

- Sức khỏe: Tốt

- Trình độ chuyên môn: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

- Sử dụng thành tạo phần mềm kế toán, vi tính văn phòng

Địa điểm làm việc:  36 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .