13-04-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-Theo dõi nhập –xuất – tồn nguyên liệu, thành phẩm.

- Theo dõi cấp phát vật tư nguyên liệu theo đúng định mức quy định

- Theo dõi kho thành phẩm, cập nhập báo cáo thường xuyên cho bộ phận kế hoạch theo dõi để xuất cont

- Cuối tháng kết hơp với thủ kho, thống kê lên kế hoạch kiểm kê tất cả các vật tư, hàng hóa.

Yêu cầu công việc

-Theo dõi nhập –xuất – tồn nguyên liệu, thành phẩm.

- Theo dõi cấp phát vật tư nguyên liệu theo đúng định mức quy định

- Theo dõi kho thành phẩm, cập nhập báo cáo thường xuyên cho bộ phận kế hoạch theo dõi để xuất cont

- Cuối tháng kết hơp với thủ kho, thống kê lên kế hoạch kiểm kê tất cả các vật tư, hàng hóa.

-Yêu cầu: Nam

Đ/C: Đường số 8, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tham khảo cho bạn