Kế toán kho

26-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

PMG tuyển dụng kế toán kho

Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
 2. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
 3. Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
 4. Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
 5. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
 6. Kiểm soát nhập xuất tồn kho
 7. Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được  sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
 8. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
 9. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
 10. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Yêu cầu công việc

Quyền hạn :
            Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình.

 

Quan hệ :
      1- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
      2- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên, thủ kho.

  Yêu cầu :

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẵng/ Đại học chuyên ngành kế toán.
 2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
 3. Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.
 4. Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
 5. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Quyền lợi:

- Lương :  6 triệu - 8 triệu

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

- Ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng

   tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:
+ Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
+ Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
+ Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
+ Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;
+Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

+ Kỳ nghỉ mát hàng năm


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .