Kế Toán Kho

28-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lập Phiếu xuất kho theo dựa trên hoá đơn bán hàng.

- Kết hợp với Thủ kho kiểm tra lại số lượng hàng hoá trên phiếu có đủ giao hàng theo hoá đơn bán hàng này không. 2.Nhập kho hàng bán trả lại cấn trừ công nợ.

- Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ, thông tin giao hàng (nếu có).

- Lập Phiếu xuất kho Kiêm vận chuyển nội bộ (nếu có).

- Lập Phiếu xuất kho cho sản xuất sản phẩm (nếu có).

- Cuối tuần, tổng hợp báo cáo tình hình xuất nhập hàng hoá trong tuần.

- Gửi Báo cáo cho Kế toán trưởng hàng tuần.

- Cuối tháng, kiểm kê hàng tồn kho cùng với Thủ kho và nhân viên phòng ban khác.

- Tổng hợp báo cáo tình hình nhập xuất hàng hoá, vật tư bao bì phát sinh trong tháng.

- Các nhiệm vụ khác phát sinh sẽ thêm vào bảng mô tả này hoặc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.

- Thành thạo Word, Excel.

- Chủ động trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .