10-06-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thực hiện toàn bộ công việc kinh doanh đi thuê và cho thuê, các hợp đồng mua bán thiết bị của Công ty và trong Tập đoàn.

- Thực hiện soạn thảo hợp đồng,nghiệm thu khối lượng hàng tháng, báo cáo xuất hóa đơn kịp thời hàng tháng.

- Thực hiện các hợp đồng thuê, mua bán thiết bị thi công. Các hợp đồng sửa chữa, quyết toán khối lượng mua vật tư, sửa chữa thiết bị.

- Tổng hợp, rà soát, đối chiếu công nợ phải thu phải trả cùng phòng kế toán, đảm bảo hoàn tất các thủ tục cho việc đi thuê và cho thuê thiết bị.

- Thực hiện quản lý thiết bị trên phần mềm Đua Fat Talk, tạo mã thiết bị thuê và hoàn trả thiết bị khi kết thúc.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên liên quan đến các công việc của Công ty và Tập đoàn.

Yêu cầu công việc

- Nữ, từ 22 – 30 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, quản lý thiết bị, kế toán

- Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, kế toán nội bộ.

- Kỹ năng về tài chính kế toán nội bộ, lập kế hoạch và quản lý công việc, kỹ năng đàm phán, phản biện.

- Trung thực, cởi mở có trách nhiệm đối với công việc, quan hệ cộng đồng tốt.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .