Kế Toán Thuế - Tổng Hợp

27-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lập phiếu thu - chi, cân đối nguồn tiền trên sổ quỹ thanh toán; vay và trả nợ vay cá nhân

- Hach toán chi tiết TK ngân hàng (4 ngân hàng)

- Nhập chứng từ mua xe + phụ tùng + phụ tùng bảo hành của PVN

- Hạch toán các khoản vay vốn NH, các khoản góp vốn liên doanh liên kết

- Hach toán chi tiết công nợ KH cà thẻ Vietinbank Đống Đa, Vietinbank HBT

- Hạch toán công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu công nợ phải thu, vay trả góp HD với bộ phận viết hóa đơn

- Kê khai lập chứng từ tăng giảm CCDC, TSCĐ. Tính toán chi phí khấu hao

- Rà soát, kiểm tra hóa đơn chứng từ thu - chi hợp pháp, hợp lệ.

- Phân bổ và hạch toán chi phí tiền lương và trích các khoản BH theo lương

- Lập phiếu xuất kho phụ tùng bảo hành (Xuất trả PVN)

- Kê khai nộp thuế các cửa hàng liên quan

- Cuối tháng rà soát hóa đơn hàng bán ra, báo cáo TK thuế GTGT

- Làm đăng ký mã số thuế cá nhân cho NV, kê khai giảm trừ gia cảnh (khi có PS). Kê khai và làm quyết toán thuế TNCN cho nhân viên hàng quý, cả năm. Báo cáo sử dụng hóa đơn quý, năm.

- Cuối quý, cuối năm, đối chiếu công nợ giữa Công ty với CN HCM, CNQN

- Cuối quý, cuối năm hạch toán các khoản phải thu, phải trả PVN

- Kiểm tra kiểm soát chứng từ, phát hiện chứng từ còn thiếu không hợp lệ, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên hoàn thiện chứng từ, báo cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp.

- Lập báo cáo, sổ chi tiết, bảng cân đối số phát sinh.

- Cuối năm tổng hợp làm bộ báo cáo tài chính toàn Công ty (HN + CN HCM + CN QN)

- Làm bảng chấm công theo bảng lương đã báo cáo số liệu với cơ quan thuế

- In sổ sách, chứng từ thu chi, đóng sổ sách

- Cân đối nhanh tiền thuế GTGT hàng tháng.

- Báo cáo tài chính theo quý năm hoặc theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm về số liêu giữa chứng từ và báo cáo.

- Lập, quản lý và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn với toàn bộ các ngân hàng mà công ty có hoạt động vay vốn, bảo lãnh dự thầu ….( 2 ngân hàng).

- Quản lý, theo dõi và lập báo cáo về chi phí lãi vay hàng tháng.

- Theo dõi tiền vay – trả nợ - dư nợ tiền vay tại các ngân hàng hàng ngày.

- Tập hợp sổ phụ tài khoản tiền vay, tiền gửi của các ngân hàng về phòng kế toán công ty hàng tháng.

- Lập hợp đồng mua bán xe máy hàng tháng (số liệu mua hàng do Ban LĐ cung cấp)

Yêu cầu công việc

- Có kỹ năng phân tích, thống kê, tổng hợp và quản lý tài chính, lập báo cáo tài chính.

- Hiểu biết Pháp luật và các chính sách thuế, Kế toán hiện hành.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA, FAST.

- Có tính cẩn trọng và trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc .

* Mức lương: 8 - 12 triệu/ tháng

* Địa điểm làm viêc: Công ty TNHH TM&DV Xuân Cầu - 124 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn