13-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

-Theo dõi công nợ , xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- In (Lưu ổ cứng) sổ chi tiết và tổng hợp

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các Bộ phận

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Yêu cầu công việc

- Có từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính và Đại học thương mại.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán

QUYỀN LỢI:

• Lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

• Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

• Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, công ty.

• Được các chế độ nghỉ hè, nghỉ mát các chương trình theo thong lệ của công ty.

• Được học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc

Địa điểm làm việc

 240 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

Tham khảo cho bạn