19-03-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thực hiện sổ sách theo luật kế toán và quy định của Công ty;

- Kiểm soát các khoản công nợ đối với khách hàng và đối tác

- Lập chứng từ ngân hàng, giao dịch với các ngân hàng, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào kế toán;

- Ghi nhận và theo dõi các chi phí hàng tháng;

- Lập các báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến thuế;

- Lập và kiểm tra các báo cáo doanh thu, chi phí và các báo cáo tài chính;

- Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, kế toán tổng hợp.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Sử dụng máy vi tính thành thạo

- Phong cách làm việc trung thưc, tận tâm, quan tâm đến chi tiết của từng công việc

- Thái độ: Trung thực, cầu tiến, đam mê trong công việc

Quyền lợi:

- Tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ và được đào tạo nghiệp vụ thực tế.

- Các quyền lợi khác theo luật định.

Địa điểm làm việc: Tp.HCm

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn