22-03-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào tài khoản và sổ sách kế toán.

Lập báo cáo thuế GTGT theo tháng (trừ Thuế TNCN), thuế nhà thầu theo tháng.

Trích khấu hao TSCĐ, phân bố CP trả trước, chi phí phải trả, công cụ dụng cụ.

Theo dõi và quản lý công nợ: công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí lương, các khoản trích theo lương thuộc khối Văn Phòng.

Theo dõi và tính giá vốn hàng hóa, vật tư, linh kiện (TK 156, 153)

Thực hiện bút toán kết chuyển và khóa sổ kế toán.

Cung cấp số liệu kế toán khi có yêu cầu của cấp trên.

Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán,..

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán thông dụng.

Chịu khó, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Quyền lợi 

Du Lịch

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Địa điểm làm việc: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9 (Quận 5), Quận 5, Ho Chi Minh City

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn