Kế toán tổng hợp

24-08-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Phối hợp cùng kế toán viên theo dõi và quản lý vật tư, thiết bị, ccdc, TS và công nợ;
- Xác định, đề xuất hướng xử lý, khắc phục các trường hợp thừa/thiếu khi kiểm kê;
- Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi;
- Kiểm tra các định khoản phát sinh;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết;
- Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu;
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở;
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;
- Chấp hành sự điều động, luân chuyển công việc từ cấp trên;
- Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Ban, P.GĐ Ban, KTT;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

  • Tiếng Hàn hoặc tiếng Anh giao tiếp( không bắt buộc)
  • Trao đổi thêm khi phỏng vấn 

Quyền lợi:

  • Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật
  • Được tham gia bảo hiểm, nghỉ các lễ, Tết, phép năm, du lịch hàng năm,...
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 6B, KCN Nhơn Trạch II,x. Phú Hội,H. Nhơn Trạch, Đồng Nai


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .