KẾ TOÁN TỔNG HỢP

25-08-2021
Thanh Hóa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng đầu xe

2. Theo dõi lịch trình, thời gian bảo dưỡng của từng xe, chi phí từng lần sửa chữa

3. Theo dõi các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cùa công ty

4. Theo dõi công nợ các bên nhà cung cấp, đối tác, khách hàng

5. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, cơ quan nhà nước khi có nhu cầu liên quan đến công việc

6. Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán

7. Báo cáo số liệu nội bộ, báo cáo thuế,… theo phân công công việc của trưởng bộ phận

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc công ty.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương.

Biết sử dụng phần mềm Misa

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .