Kế toán tổng hợp

27-08-2021
Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán.
 6. Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi công ty.
 7. In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định của công ty.
 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 10. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 11. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 12. Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 13. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
 14. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 15. Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc

 1. Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;
 2. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán;
 3. Thành thạo tin học văn phòng;
 4. Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng;
 5. Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp;
 6. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán);
 7. Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu
 

Quyền lợi được hưởng

 1. Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty;
 2. Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác;
 3. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
 • Bảo hiểm xã hội

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .