02-02-2021
Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty.
- Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến hoạt động Tài chính kế toán của đơn vị
- Tổ chức và vận hành hệ thống lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
- Thực hiện hoàn chỉnh công tác quyết toán thuế theo quy định.
- Quản lý, cân đối và sử dụng vốn một cách hiệu quả và an toàn.
- Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng.
- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê đột xuất /định kỳ
- Báo cáo tổng hợp
- Quản lý hóa đơn thuế GTGT, Quản lý báo cáo thuế, làm việc với cơ quan chức năng.
- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính/ kế toán
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Có kinh nghiệm làm kế toán tưởng 5 năm trở lên
- Có kinh nghiệm làm Trưởng phòng kế toán

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn