23-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Tổ chức công tác kế toán và hệ thống kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty , không ngừng cải tiến hệ thống, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.
 • Hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ khó mà kế toán tổng hợp không xử lý được.

I – Quản trị:

 • Kiểm tra việc ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu phát sinh, tài sản và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Đốc thúc việc lập kế hoạch và thu hồi công nợ phải thu của khách hàng. Giải quyết và xử lý các khoảng thiếu hụt, các khoản nợ khó đòi, không đòi được và các khoản thiệt hại khác.
 • Kiểm tra việc tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh và khách hàng.
 • Kiểm tra việc tính lương, thưởng hàng tháng, năm.

II- Thuế:

 • Cập nhật các thông tư, nghị định, quy định, quyết định, chính sách của cơ quan thuế, Bộ tài chính, ngân hàng để phổ biến, áp dụng tại hệ thống kế toán và tham mưu cho BGĐ.
 • Kiểm tra việc cân đối giá xuất hoá đơn ngoài, thuế phải nộp, lợi nhuận, hàng tồn kho cho phù hợp với công ty và đảm bảo số liệu tốt với ngân hàng và Thuế.
 • Chỉ đạo việc trích khấu hao, phân bổ các khoản chi phí phù hợp…
 • Kiểm tra việc lập đầy đủ và nộp đúng hạn các báo cáo kế toán, quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành cho cơ quan thuế, ngân hàng và các các cơ quan ban ngành liên quan.
 • Kiểm soát, phê duyệt việc tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách và trích lập các quỹ trích lập tại công ty nhằm làm giảm thuế phải nộp;
 • Đại diện Giám Đốc làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, bảo hiểm, thống kê,  Kiểm toán…

B. Quyền hạn:

 

 • Phân công và chỉ đạo trực tiếp đến kế toán tổng hợp, hỗ trợ hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ khó đến tất cả các kế toán viên của công ty.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời những chứng từ, tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng.
 • Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Ban Giám đốc, hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của công ty và nhà nước.
 • Có quyền đề xuất lên Ban Giám Đốc về việc tuyển dụng, sa thải nhân viên phù hợp với nhu cầu của phòng kế toán và năng lực của nhân viên.
 • Có quyền đề xuất lên Ban Gián Đốc các chính sách lương thưởng phù hợp cho nhân viên kế toán.

 

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Nghiệp vụ : Nắm được cách hoạch toán tất cả các nghiệp vụ về kế toán phát sinh, nắm vững các quy định về thuế , tài chính và các chệ độ hiện hành.
 • Có khả năng quản lý và phân tích tài chính.

Chế độ phúc lợi :

 • Lương thỏa thuận.
 • Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.
 • Được cân nhắc, bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao khi thể hiện được năng lực.
 • Được hưởng các chế độ ưu đãi về nâng lương, thưởng cuối năm và các chế độ ưu đãi hấp dẫn khác.

ĐỊA CHỈ:54/6E Ấp Tiền Lân,Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh

Tham khảo cho bạn