09-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Xây dựng, duy trì và hướng dẫn về các chính sách và thủ tục tài chính và kế toán theo luật kế toán hiện hành.

- Hỗ trợ đắc lực cho Giám đốc điều hành và Ban lãnh đạo lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hàng tháng, quý, năm).

- Quản lý hoạt động tài chính của công ty đạt hiệu quả tốt nhất

- Thiết lập và duy trì quan hệ làm việc hiệu quả với các đối tác chuyên môn và các đối tác bên ngoài để hỗ trợ công ty xác định các cơ hội kinh doanh mới.

- Hiểu và giảm thiểu các yếu tố chính trong hồ sơ rủi ro của công ty

- Giám sát tất cả các vấn đề pháp lý mở liên quan đến công ty

- Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

- Đảm bảo rằng công ty tuân thủ đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định; lưu trữ hồ sơ đáp ứng yêu cầu của kiểm toán viên và các cơ quan chức năng của chính phủ.

- Quản lý, đào tạo kế toán viên

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

- Lập – trình bày báo cáo tài chính

- Các nhiệm vụ khác

Yêu cầu công việc

-      Đại học kế toán.

-      Có 5 năm kinh nghiệm trở lên.

-      Có chứng chỉ kế toán Trưởng.

-      Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, kiểm toán.

-      Thành thạo tin học văn phòng.

Địa điểm làm việc: Lô 23B, 25A, 29A, 30 Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn