Kế Toán Trưởng

23-08-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Điều hành, quản lý nhân sự Phòng Tài chính Kế toán để thực hiện Công tác tài chính - kế toán của Công ty trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tài chính theo Luật định và theo Điều lệ Công ty.
- Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty tuân thủ theo Luật Kế toán, Luật thuế và các quy định khác có liên quan theo quy định của Pháp Luật.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch huy động vốn, xây dựng kế hoạch tạo lập và sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng tích luỹ nội bộ.
- Quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật việc sử dụng các nguồn vốn trong các hoạt động SXKD, đầu tư tiền vốn ra ngoài Công ty, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ, vốn chi cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Tổ chức tuần hoàn chu chuyển vốn một cách liên tục từ việc cung cấp vốn cho sản xuất kinh doanh đến việc thu hồi vốn.
- Phân tích, dự báo các thông tin tài chính, đầu tư. Các báo cáo phân tích về hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty; báo cáo phân tích sự biến động, dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường đầu tư làm cơ sở cho Tổng giám đốc Công ty ra quyết định đúng đắn nhằm mục tiêu sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Giúp việc cho Tổng giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược, phân tích tình hình tài chính của Công ty và kiểm tra, kiểm soát ngân sách của Doanh nghiệp. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
- Chủ động cân đối nguồn, điều hành hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Kiểm tra việc lưu trữ, bảo quản các tài liệu kế toán.
- Kiện toàn hoạt động của Phòng Tài chính kế toán theo hướng chuyên môn hóa nâng cao kỹ năng chuyên môn và cải tiến phương pháp làm việc một cách khoa học và chủ động.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp các trường ngành Tài chính kế toán
- Đã từng làm kế toán trưởng tại các Cty Xây dựng, chủ đầu tư.
- Kỹ năng: Quản lý, điều hành, báo cáo.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ chính thức
- Chế độ BH chăm sóc sức khỏe, gói khám sức khỏe hàng năm > 4 triệu/lần/người
- Chế độ nghỉ mát, phụ cấp ăn trưa….
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Địa chỉ công ty:Tầng 24 tòa nhà Intracom 2, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Hà Nội, Việt Nam


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .