KẾ TOÁN TRƯỞNG

27-03-2023
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

+ Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/ kế toán/ thuế đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động công ty.

+ Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán, hạch toán thu chi, ghi chép các khoản thuế GTGT/ TNDN..., quản lý công nợ.

+ Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán.

+ Giải quyết các công việc liên quan tới quyết toán, kiểm kê sổ sách kế toán, cung cấp số hiệu phục vụ cho công tác kiểm toán doanh nghiệp.

+ Giải quyết các công việc liên quan tới quyết toán, kiểm kê sổ sách kế toán, cung cấp số hiệu phục vụ cho công tác kiểm toán doanh nghiệp.

+ Chịu trách nhiệm về các giao dịch, báo cáo định kỳ hàng ngày, tháng, quý, năm với các cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư, kho bạc, ngân hàng...

+ Lập báo cáo tài chính.

+ Tổng hợp và phân tích tài chính công ty nhằm phân tích dòng tiền, nhằm đánh giá đúng tình hình và kết quả.

+ Tham gia các cuộc họp, báo cáo đúng theo quy định của nhà nước và ban giám đốc yêu cầu.

+ Chịu trách nhiệm về các giao dịch, báo cáo với các cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư, kho bạc, ngân hàng...

+ Hỗ trợ các công việc khác khi có sự phân công.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

- Có kinh nghiệm 3-5 năm vị trí kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp.

- Thành thạo tin học văn phòng, nắm vững về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ hiện hành.

- Có khả năng tổng hợp và phân tích đánh giá.

- Tiếng Anh lưu loát 4 kỹ năng.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .